9 podstawowych numerologicznych wibracji dróg życia

Numerologiczna 1
Urodzony przywódca odnoszący sukces. Dzięki silnej osobowości w obliczu trudności wykorzystują silną wolę i determinację. 1 są zdecydowane, ufne i odważne. Posiadają zdolności twórcze, celują w zawody w których mogą w pełni je wykorzystać. Powinni nauczyć się budować swój autorytet bez potrzeby panowania nad innymi.
Numerologiczna 2
Najbardziej rodzinne wśród wibracji liczbowych. Troszczące się o dom i rodzinę, do pełnej samorealizacji potrzebują towarzystwa i aprobaty. Są domami prawie nigdy nie popadają w konflikty z otoczeniem. Są doskonałymi lojalnymi przyjaciółmi, tworzą silne zaplecze dla swoich partnerów i kolegów. Ich siła przekonywania sprawia, że są świetnymi mediatorami. Muszę jednak nauczyć się kontrolować emocje.
Numerologiczna 3
Wibracje żywe pomysłowe i niezwykle ruchliwe. Wszystko widzą w makroskali często dochodzą do władzy. Ciagle pragną poszerzać swoje horyzonty towarzyskie i wielkoduszne. Mają wielu przyjaciół i wielbicieli najlepiej czują się w profesjach związanych z podróżowaniem. Pragną swobody ale niestety nie respektują jej i innych. Powinny wystrzegać się ekstrawagancji.
Numerologiczna 4
Osoby stabilne niezawodne i bardzo pracowite. Cechuje je ostrożność i umiarkowanie, dbają o bezpieczeństwo własne i cudze ale także o wszystko czym się zajmują. Najczęściej pociągają je w karierze dobrze zorganizowana firma. Czwórka jest w stanie walczyć z wielkim poświęceniem i wytrwałością o własne cele i wszystko co mogą osiagać. Nie lubią uzewnętrzniać swych uczuć. Gdy jednak ktoś pozyska ich serce są lojalnnymi i oddanymi partnerami. Odczuwają lęk przed jakimkolwiek ryzykiem i dlatego często nie wykorzystują szans jakie stwarza im życie.
Numerologiczna 5
Obdarzona nieprzeciętną intelektualną żywotnością i przedsiębiorczością. Pociąga je wszystko co nowe, nieznane. Są wszystkiego ciekawe bardzo dowcipne figlarne z dużym poczuciem humoru. Barwna osobowość i nieodparty urok pozwalają wydostać się z największych tarapatów. Najlepiej czują się w zawodach pozwalających na zmianę i uczestniczenie w życiu publicznym, pociąga ich nauczanie, dziennikarstwo, reklama i handel. Powinny uważać na konsekwencje i wytrwałość ponieważ z tym mogą mieć trochę problemów.
Numerologiczna 6
Osoby urodzone pod wpływem liczby 6 są prawe i szlachetne bardzo rodzinne. W przypadku sytuacji stresowych silnie odczuwają lęk i wyolbrzymiają sytuację. Dla 6 bardzo ważne jest bezpieczeństwo finansowe, dzięki swojej inteligencji i zdolności. Jako ludzie biznesu często odnoszą duże sukcesy w karierze związanej z handlem sztuką i wszystkim tym co wiąże się z "Ładnoscią". Ich słabością jest pobłażanie innym ale i samym sobie. Powinny pracować nad swoją zaborczościa.
Numerologiczna 7
Uważane za liczbę magiczną. Symbolizują wiezi łączące człowieka ze światem. Osoby urodzone pod znakiem 7 wyróżniają się intuicją, zdolnościami parapsychologicznymi, wrażliwością oraz idealizmem, są miłe, rozważne i czułe. Ich bogata wyobraźnia rujnuje życie rodzinne ale i mocno wspiera karierę. Pracując w zawodach wymagających opiekuńczości, pięknie się rozwijają mają skłonności do mistycyzmu, filozofii i kontemplacji.
Numerologiczna 8
Ósemki mają niezwykle silną osobowość odznaczają się często skrajnymi poglądami i impulsywnym charakterem. Są ambitne zdecydowane i marzące o karierze. Sukcesy odnoszą dzięki niezwykłej wytrwałości i ciężkiej pracy, pewne siebie, aktywne, panujące nad uczuciami i słowami, dochodzą do celu. Niestety czasami w tych wibracjach rozwija się duża energia despotyzmu i wymagań które mogą przeszkadzać innym w obcowaniu z ósemką.
Numerologiczna 9
Są to osoby aktywne, niespokojne, niekiedy emocjonalne. Wielki entuzjazm pomaga im osiągnąć cele o których inni mogą tylko marzyć, przejawiają skłonności do dominacji i najchętniej przyjmują inicjatywę. Brak im jednak cierpliwości. Duch rywalizacji może ich doprowadzić do podejmowania trudnych decyzji. Lubią jednak sytuacje które są wezwaniem do działania i przezwyciężania trudności. Jest to również ich największą słabością mogacą doprowadzic do braku umiejetności panowania nad sobą.

wrozkae@wp.pl

Wróżka Emilia

Tarot

Numerologia

Psychologia

Wsparcie Duchowe

Tworzenie Skryptów Runicznych